ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ผู้ใดอยากจะเป็นคนแรกจะได้เป็นคนสุดท้าย และผู้ที่เป็นคนสุดท้ายจะได้เป็นคนแรก" นี่เป็นหนึ่งในคำพูดที่พระเยซูมักจะพูด น่าสนใจนะครับ ที่พระเจ้าพูดแบบนี้ไว้นานก่อนที่พระองค์จะมาเกิดเสียอีก น่าสนใจนะครับ ที่คนที่รู้พระคัมภีร์ แต่ไม่ได้รู้จักพระเยซูก็พูดแบบนี้ด้วย น่าสนใจนะครับ ที่เฮโรดและพระเยซูมีชีวิตอยู่มาสามสิบปีก่อนที่พระเยซูจะพูดประโยคนี้ในการสอนของพระองค์ น่าสนใจนะครับ ที่พระเยซูให้อาหารมื้อสุดท้ายของพระเจ้าแก่เรา เพื่อที่จะระลึกถึงว่า เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์และหลั่งเลือดของพระองค์ ในวันแรกของสัปดาห์คือวันอาทิตย์ พระองค์เป็นขึ้น เมื่อถึงเวลาที่สำคัญที่สุด พระเยซูและคนของพระองค์ก็จะถึงความสำเร็จก่อน

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงอำนาจ บริสุทธิ์ และเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ แต่พระองค์ก็ยังกลายผู้ที่ต่ำต้อย เพื่อให้ข้าพระองค์สามารถมีส่วนในพระสิริของพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ ที่จะไม่ดูถูกคนอื่นเพียงเพราะพวกเขาดูต่ำต้อย พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่า เมื่อข้าพระองค์รับใช้และรักพวกเขา ข้าพระองค์ก็ได้รับใช้และรักพระองค์ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น