ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ร่างกายคนเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก เพราะเป็นที่รวมของอวัยวะ ชิ้นส่วน โครงสร้าง และระบบต่าง เข้าไว้ด้วยกัน เมื่อร่างกายแข็งแรง และอวัยวะต่างๆ ทำหน้าที่ประสานกันอย่างดี ร่างกายคนเรานี้ก็สามารถทำสิ่งยอดเยี่ยมได้หลายอย่าง นี่เป็นความจริงเกี่ยวกับร่างกายพระคริสต์ด้วย เมื่อเราทำหน้าที่ของเรา และถวายตัวเพื่อส่วนรวม พระคริสต์ก็สามารถกระทำสิ่งอัศจรรย์ผ่านทางเราได้

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รักและบริสุทธิ์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รู้หน้าที่ของข้าพระองค์ในร่างกายของพระคริสต์นี้ เพื่อที่ข้าพระองค์จะรับใช้อย่างสัตย์ซื่อ และเป็นประโยชน์และเป็นที่ถวายเกียรติแด่องค์เจ้าชีวิตและร่างกายนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น