ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ว้าว! ประโยคนี้คุ้นๆ นะครับ เป็นประโยคที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกจริงๆ ทูตสวรรค์มาถึงเมืองนาซาเร็ธ เพื่อที่จะมาเยี่ยมและพูดคุยกับหญิงสาวที่หมั้นหมายกำลังจะแต่งงาน ก่อนที่จะมีการประกาศข่าวประวัติศาสตร์นี้ เธอได้รับการย้ำเตือนบางอย่างที่สำคัญและเป็นจริงเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการได้ว่า "พระเจ้าอยู่กับคุณ"

Thoughts on Today's Verse...

Wow! Such a familiar sentence packed with emotion. An angel comes to Nazareth to visit and speak with a young woman engaged to be married. Before the history shattering news is announced, she is given one key reminder that will be truer than she could imagine, "The Lord is with you."

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลขอบ่อยครั้งว่า: "ขอทรงอยู่กับข้าพระองค์ พระเจ้า ข้าพระองค์ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากพระองค์" พระบิดา ข้าพระองค์ต้องการการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ในการเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ ในชีวิต เพราะพระองค์ทรงอยู่กับลูกๆ ของพระองค์มาทุกยุคสมัย ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่แต่ละวันข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ไม่ต้องเผชิญสิ่งต่างๆ ตามลำพัง ในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

My request, O God, I've sung many times: "Be with me Lord, I cannot live without Thee. I cannot bear, to take one step alone." Father, I need your abiding presence to face the challenges of life. As you have upheld your children through the ages, I am thankful to greet each day knowing that I will not face it alone. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ลูกา 1:26-28

ความคิดเห็น