ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ว้าว! ประโยคนี้คุ้นๆ นะครับ เป็นประโยคที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกจริงๆ ทูตสวรรค์มาถึงเมืองนาซาเร็ธ เพื่อที่จะมาเยี่ยมและพูดคุยกับหญิงสาวที่หมั้นหมายกำลังจะแต่งงาน ก่อนที่จะมีการประกาศข่าวประวัติศาสตร์นี้ เธอได้รับการย้ำเตือนบางอย่างที่สำคัญและเป็นจริงเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการได้ว่า "พระเจ้าอยู่กับคุณ"

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลขอบ่อยครั้งว่า: "ขอทรงอยู่กับข้าพระองค์ พระเจ้า ข้าพระองค์ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากพระองค์" พระบิดา ข้าพระองค์ต้องการการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ในการเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ ในชีวิต เพราะพระองค์ทรงอยู่กับลูกๆ ของพระองค์มาทุกยุคสมัย ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่แต่ละวันข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ไม่ต้องเผชิญสิ่งต่างๆ ตามลำพัง ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น