ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การร้องสรรเสริญของเรา ไม่ควรแค่ทำให้พระเจ้าพอใจเท่านั้น แต่มันควรจะนำความชื่นชมยินดีและความสุขมาสู่คนจนๆตามท้องถนนด้วย ทำไมหรือ เพราะการร้องสรรเสริญเป็นการเชิญชวน ไม่ใช่แค่ให้เรามาปรบมือให้กับพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทำเท่านั้น แต่ยังเชิญชวนให้เรามาเป็นหุ้นส่วนกับการกระทำนั้นด้วย ความเมตตากรุณาของพระเจ้า กระตุ้นให้เราอยากสรรเสริญพระองค์ มันน่าจะกระตุ้นให้เราเกิดความเมตตากรุณาด้วย ซึ่งจะเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆและนำพวกเขาให้มาสรรเสริญพระเจ้าในที่สุด

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงฤทธานุภาพ และเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่ พระองค์ควรค่าแก่พระเกียรติและคำสรรเสริญทั้งสิ้น พระองค์ได้ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่ พระองค์ได้เทพระพรลงมาให้กับข้าพเจ้า พระองค์รักษาคำสัญญาของพระองค์ และให้ทางแห่งความรอดแก่ข้าพเจ้า โปรดช่วยและเสริมสร้างข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าอุทิศตนในการเป็นพระพร รับใช้และหนุนน้ำใจผู้อื่นเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น