ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ร่างกายคนเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมาก เป็นแหล่งรวมของส่วนต่างๆ ชิ้นส่วนต่างๆ อวัยวะที่สำคัญๆ และโครงร่างที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน เมื่อร่างกายแข็งแรง และอวัยวะต่างๆ ทำหน้าที่ประสานกันอย่างลงตัว ร่างกายนี้ก็สามารถทำสิ่งที่เหลือเชื่อมากมายได้ ร่างกายของพระคริสต์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน เมื่อเราทำหน้าที่ของเรา เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม พระคริสต์ก็สามารถกระทำสิ่งที่เหลือเชื่อผ่านทางเราได้

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รักและบริสุทธิ์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้หน้าที่ของข้าพเจ้าในร่างกายของพระคริสต์นี้ เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับใช้อย่างสัตย์ซื่อ และเกิดผลดี เป็นที่ถวายเกียรติแด่องค์เจ้าชีวิตและร่างกายของพระองค์นี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น