ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่ค่อยมีอะไรในพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระเยซู "ต้อง" ทำ เรื่องนี้สำคัญนะครับ พระเยซูจะต้องเป็นหนึ่งในพวกเรา ขอให้สังเกตว่าพระองค์ทำอย่างนี้ เพื่อที่พระองค์จะเป็นเหมือนเรา ที่เป็นพี่น้องของพระองค์ในทุกวิถีทาง เหตุผลน่ะหรือครับ? เพื่อที่พระองค์จะเป็นหัวหน้านักบวชที่สมบูรณ์แบบและซื่อสัตย์ ที่ไม่เพียงแค่ไถ่บาปของเราเท่านั้น แต่ยังทรงเป็นเครื่องถวายบูชาที่เสียสละชดใช้ความผิดบาปเหล่านั้น เหลือเชื่อนะครับ!

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระเยซู สำหรับการเสียสละอย่างไม่น่าเชื่อที่พระองค์ทำเพื่อข้าพระองค์จะได้มาอยู่ในครอบครัวพระของบิดาของเรา และกลายเป็นน้องในครอบครัวนิรันดร์ของเรา ขอบพระคุณสำหรับพระคุณนี้ ที่มาจากใจแห่งความรักของพระองค์ และพระองค์ได้ทำโดยความสัตย์ซื่อของพระองค์ ข้าพระองค์ถวายคำสรรเสริญและขอบพระคุณแด่พระบิดาของเรา ผ่านพระนามพระองค์ องค์พระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น