ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อมีความเศร้า คนมักจะถอยห่างออกมาและไม่กล้าทำอะไร ขอให้เรานึกถึงคนที่สูญเสียคนที่พวกเขารัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ ทำให้พวกเขารู้ว่าเราเห็นค่าและคิดถึงคนที่พวกเขารักด้วย ให้เรานึกถึงพวกเขาเวลาที่อธิษฐาน และเวลาที่คุณจะออกไปใช้เวลากับคนอื่นด้วย นอกจากนี้ ให้เราร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในพระพรที่คนอื่นได้รับ เพื่อเป็นการยืนยันถึงความชื่นชมยินดีที่เรามีให้พวกเขา ในเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีที่แท้จริงนี้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ พระบิดาผู้ปลอบประโลม ขอทรงโปรดให้ตาที่จะมองเห็นและใจที่จะให้ความรัก ความเอาใจใส่ ต่อคนที่อยู่รอบข้างที่กำลังโศกเศร้า ในช่วงเวลานี้ของปี ขอทรงใช้ข้าพระองค์ให้เป็นพระพรแก่คนอื่นที่อยู่ในความเศร้า นอกจากนี้ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ให้กำลังใจ และสนับสนุุนคนที่มีความชื่นชมยินดีด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น