ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ให้คิดถึงหัวอกเดียวกัน ความเศร้าโศกเสียใจมักทำให้เราอยากจะหลบหน้า หรือหลีกหนีไปอยู่คนเดียว ขอให้เรานึกถึงคนที่สูญเสียคนรักไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ ทำให้พวกเขารู้ว่าเราเห็นคุณค่าและคิดถึงคนรักที่พวกเขาสูญเสียไปด้วย ให้ใส่พวกเขาในคำอธิษฐาน และในเวลาที่เราจะออกไปสังสรรกันด้วย ในทางกลับกัน ให้ถือว่านี่เป็นฤดูกาลแห่งความสุขที่แท้จริง ด้วยการแสดงความยินดีกับคนที่กำลังมีความสุขกับพระพรที่พวกเขาได้รับกัน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ พระบิดาผู้ปลอบประโลม โปรดเปิดตาที่จะสังเกตุเห็น และใจที่พร้อมจะแบ่งปันความรักและความเห็นอกเห็นใจให้กับคนใกล้ชิดที่กำลังตกอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจ ในช่วงฤดูกาลพิเศษนี้ของปี โปรดใช้ข้าพเจ้าให้เป็นพระพรกับคนที่กำลังเศร้าโศกเสียใจ พระเจ้าที่รัก แต่ในทางกลับกัน โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้จักที่จะให้กำลังใจ และสนับสนุนคนที่มีความสุขด้วย อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น