ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายคนเดินละเมอมาตลอดช่วงชีวิต พวกเขาไม่เคยตื่นเพื่อที่จะใช้ชีวิตจริงๆ แต่เราจะไม่ทำแบบนั้นกับชีวิตเรา เรามีชีวิตเพราะเรารู้ว่าพระเยซูมา และไม่ได้มาแค่นำชีวิตมาสู่เราเท่านั้น แต่พระองค์ยังแสดงให้เห็นว่าควรใช้ชีวิตอย่างไรด้วย ดังนั้นขอให้เราตื่นตัว ให้เรามีสติควบคุมตนเอง เราจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เพราะเรารู้ว่าพระเยซูจะกลับมาแบบไม่ทันตั้งตัวและความรอดก็ใกล้เข้ามาแล้ว

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ขอทรงยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่มีสติในการใช้ชีวิตเพื่อพระเยซู ขอทรงใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้าพระองค์ ที่จะปลุกความต้องการในการรับใช้พระองค์ด้วยตาที่เปิดกว้าง และจิตใจตั้งมั่นกับสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทำได้และจะทำมากกว่าที่ข้าพระองค์ขอ หรือคาดคิดได้ แต่ขอพระองค์ให้ข้าพระองค์มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ จินตนาการถึงสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพื่อสง่าราศีของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น