ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ห้องพักเต็ม" "เหลือแต่รางหญ้าสำหรับพระองค์" บ่อยครั้งเราก็เห่อคนรวย คนสวย คนมีอำนาจ และคนชั้นสูง แต่น่าสนใจไหมที่ว่า พระเจ้าชอบแสดงบทบาทในการปกป้องหญิงม่าย เด็กกำพร้าและคนต่างด้าวให้เห็น และสุดท้ายพระองค์ก็มาเกิดในโลก เป็นลูกของช่างไม้ชาวยิวกับหญิงพรหมจรรย์ในเมืองเล็กๆ พระเจ้าต้องการให้เราใส่ใจกับคนที่ยากไร้สิ้นหวังที่อยู่รอบตัวเรา มากกว่าที่จะมาทำดีแค่เป็นพิธีในวันคริสต์มาส พระองค์อยากให้เราทุ่มเทกับคนแบบโยเซฟ มารีย์ และพระเยซู พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้เราเป็นแค่คนยุติธรรมเท่านั้น แต่ พระองค์ยังเรียกร้องให้เราปกป้องและรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ยากไร้สิ้นหวังด้วย เมื่อเราทำอย่างนี้ ก็เท่ากับเราทำให้กับพระองค์นั่นเอง (มัทธิว 23)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามองเห็นความสำคัญที่จะช่วยเหลือคนเดือดร้อนข้างกาย ที่ต้องการความรักและพระคุณของพระองค์ โปรดใช้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือของพระองค์ที่จะปกป้องและรับใช้พวกเขา โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้าที่จะเห็นพระเยซูบนใบหน้าของผู้ยากไร้เหล่านั้น อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้ช่วยของคนทั้งปวง อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น