ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูมาเพื่อช่วยเหลือของเรา! ทำไมน่ะหรือครับ? เพราะพระองค์รู้ว่ายุคสมัยที่เราอาศัยอยู่ มันจะไม่ง่าย พระองค์รู้ดีว่าโลกที่เราอาศัยอยู่จะจมอยู่กับความชั่วร้าย แต่นี่ก็ไม่ได้เป็นเพียงความเป็นจริงอย่างเดียวเท่านั้น พระองค์ให้มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ผ่านทางกางเขนของพระองค์ ไม่น่าแปลกใจที่เราสามารถทักทายกันด้วยความเมตตาและสันติสุขได้ เพราะพระองค์ซื้อสิ่งเหล่านั้นสำหรับเรา

Thoughts on Today's Verse...

Jesus comes to our rescue! Why? Because he knows the times in which we live in aren't easy. He knows that the world in which we live is caught up in wickedness. That, however, is not the only reality. He gives us great victory through his Cross. No wonder we can greet each other with grace and peace. He purchased them for us.

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์แยกแยะระหว่างความดีและความชั่วร้าย ที่ข้าพระองค์เผชิญในชีวิตประจำวันในชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงทำให้ความชั่วน่ารังเกียจสำหรับข้าพระองค์​ แม้จะมีหลายวิธีที่ซาตานพยายามที่จะทำให้ดูน่าหลงใหล ขอบพระคุณพระเยซูที่ทรงมาเพื่อช่วยชีวิตของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ยังเป็นคนบาป ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ ขอบพระคุณสำหรับการแบ่งปันพระคุณและให้สันติสุข ข้าพระองค์ถวายคำขอบพระคุณและสรรเสริญ ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, please help me distinguish between good and evil as I confront them daily in my life. Make evil repulsive to me despite the many ways that Satan tries to make it look seductive. Thank you, Jesus, for coming to my rescue when I was a sinner, unable to save myself. Thank you for sharing your grace and giving me peace. Through the blessed Holy Spirit I offer my thanks and praise in Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กาลาเทีย 1:3-4

ความคิดเห็น