ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูมาเพื่อช่วยเหลือของเรา! ทำไมน่ะหรือครับ? เพราะพระองค์รู้ว่ายุคสมัยที่เราอาศัยอยู่ มันจะไม่ง่าย พระองค์รู้ดีว่าโลกที่เราอาศัยอยู่จะจมอยู่กับความชั่วร้าย แต่นี่ก็ไม่ได้เป็นเพียงความเป็นจริงอย่างเดียวเท่านั้น พระองค์ให้มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ผ่านทางกางเขนของพระองค์ ไม่น่าแปลกใจที่เราสามารถทักทายกันด้วยความเมตตาและสันติสุขได้ เพราะพระองค์ซื้อสิ่งเหล่านั้นสำหรับเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์แยกแยะระหว่างความดีและความชั่วร้าย ที่ข้าพระองค์เผชิญในชีวิตประจำวันในชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงทำให้ความชั่วน่ารังเกียจสำหรับข้าพระองค์​ แม้จะมีหลายวิธีที่ซาตานพยายามที่จะทำให้ดูน่าหลงใหล ขอบพระคุณพระเยซูที่ทรงมาเพื่อช่วยชีวิตของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ยังเป็นคนบาป ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ ขอบพระคุณสำหรับการแบ่งปันพระคุณและให้สันติสุข ข้าพระองค์ถวายคำขอบพระคุณและสรรเสริญ ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น