ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพูดจากแซม เรย์เบิร์นกล่าวว่า "พูดความจริงเสียตั้งแต่ตอนแรก แล้วคุณก็ไม่ต้องจำว่าคุณพูดอะไรไป" ข้อความนี้เป็นเหมือนยาดีๆ ขนานหนึ่งสำหรับเราในทุกวันนี้ การโกหกดูเหมือนจะทำให้เกิดความพอใจในชั่วขณะหนึ่ง แต่ว่าการโกหกมักจะนำปัญหามาเพิ่มให้กับเรา โดยการที่ทำให้เราต้องจำให้ได้ว่าเราพูดอะไรออกไปและพูดทำไม ความจริงนั้นคงอยุ่ถาวร การโกหกเป็นเรื่องชั่วคราวที่จะทำให้เราติดกับแห่งภาระปัญหา

Thoughts on Today's Verse...

"Tell the truth the first time, then you won't have to remember what you said." This truism by the famous Speaker of the House, Sam Rayburn, is good medicine for us today. Telling a lie seems gratifying at the time, but it nearly always catches up with us and gives us the added burden of trying to remember what we said and why. Truth endures; a lie is a momentary illusion that ends up a trap filled with burdens.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ ขอรงโปรดยกโทษที่ข้าพระองค์โกหก พูดเกินจริง และไม่บอกความจริงทั้งหมดในเวลาที่ควรจะบอก ข้าพระองค์อยากถวายจิตใจและปากของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ตลอดไป ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Holy and Righteous Father, please forgive me for lying, exaggerating, and withholding the truth when it is needed. I want my heart and my lips to be invested in forever. In the name of Jesus. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 12:19

ความคิดเห็น