ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพูดจากแซม เรย์เบิร์นกล่าวว่า "พูดความจริงเสียตั้งแต่ตอนแรก แล้วคุณก็ไม่ต้องจำว่าคุณพูดอะไรไป" ข้อความนี้เป็นเหมือนยาดีๆ ขนานหนึ่งสำหรับเราในทุกวันนี้ การโกหกดูเหมือนจะทำให้เกิดความพอใจในชั่วขณะหนึ่ง แต่ว่าการโกหกมักจะนำปัญหามาเพิ่มให้กับเรา โดยการที่ทำให้เราต้องจำให้ได้ว่าเราพูดอะไรออกไปและพูดทำไม ความจริงนั้นคงอยุ่ถาวร การโกหกเป็นเรื่องชั่วคราวที่จะทำให้เราติดกับแห่งภาระปัญหา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ ขอรงโปรดยกโทษที่ข้าพระองค์โกหก พูดเกินจริง และไม่บอกความจริงทั้งหมดในเวลาที่ควรจะบอก ข้าพระองค์อยากถวายจิตใจและปากของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ตลอดไป ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น