ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในสมัยที่พระเยซูมาเกิดนั้น ก็มีกลุ่มคนที่เคร่งศาสนาและคนยากไร้ที่กำลังตั้งตารอคอยพระเจ้าให้มาไถ่พวกเขา พวกเขารู้ดีว่าความรอด จะไม่มีวันและจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีการจ่ายค่าไถ่ที่สูงลิ่วเสียก่อน — ไม่ใช่พูดถึงพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพระเจ้าด้วย อิสยาห์ได้พูดเป็นนัยๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเพลงแห่งผู้รับใช้ของเขา (อิสยาห์ 53) พวกเขาเรียนรู้จากบรรพบุรุษในอดีต แล้วยอมรับอย่างเปิดอกว่าพวกเขาไม่มีปัญญาที่จะนำความรอดและการช่วยกู้มาได้ ฤทธิ์อำนาจนี้ต้องมาจากพระเจ้าเท่านั้น และจะเกิดผลกับคนที่แสวงหาพระเจ้าเพื่อให้พระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ พวกเขาต้องขอจากพระองค์ และแสวงหาใบหน้า และการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ในทุกๆวัน เราก็ต้องทำอย่างนั้นด้วยเหมือนกัน

คำอธิษฐาน

ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ผู้ครอบครองสรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ สำหรับฤทธานุภาพและสง่าราศีของพระองค์ สำหรับสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของพระองค์ สำหรับความเมตตาและความชอบธรรมของพระองค์ ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ผู้เดียวที่ควรค่าแก่การสรรเสริญ ข้าแต่พระยาห์เวห์ มีแต่พระองค์ผู้เดียวที่สามารถนำความรอดมาให้ข้าพเจ้าได้อย่างครบถ้วน โปรดส่องใบหน้าของพระองค์ลงบนตัวข้าพเจ้า และให้ข้าพเจ้ารู้แน่ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยในชีวิต อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น