ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในสมัยที่พระเยซูประสูติ มีกลุ่มคนต่ำต้อยที่เคร่งศาสนาที่ยังคงรอคอยการทรงไถ่ของพระเจ้า พวกเขารู้ว่าความรอดจะมาถึง ด้วยการจ่ายค่าไถ่ในราคาสูง — ไม่ใช่แค่ตัวพวกเขาเอง แต่ยังรวมถึงพระเจ้าด้วย อิสยาห์ได้พูดเป็นนัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเพลงแห่งผู้รับใช้ของเขา (อิสยาห์ 53) พวกเขามีประสบการณ์ในประวัติศาสตร์ของพวกเขาเอง ดังนั้นด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ของพวกเขา พวกเขาสารภาพว่าพวกเขาไม่มีอำนาจที่จะนำความรอดและการช่วยกู้มาถึงได้ อำนาจนี้ได้มาจากพระเจ้าและจะได้ให้กับผู้ที่กำลังแสวงหาการเปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา พวกเขาต้องขอพระเจ้า พวกเขาต้องแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์ การอยู่ด้วยของพระองค์ในชีวิตประจำวันของพวกเขา ดังนั้นเราก็ต้องทำเช่นเดียวกันครับ

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าของสวรรค์และโลกนี้ ผู้ครอบครองการสร้างทุกสิ่ง ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับฤทธานุภาพและสง่าราศีของพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับความเมตตาและความชอบธรรมของพระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้เดียวที่ควรค่าต่อการสรรเสริญ โอ องค์เจ้าชีวิต พระองค์เป็นผู้เดียวที่สามารถนำความรอดมาให้ข้าพระองค์อย่างบริบูรณ์ ขอทรงให้ข้าพระองค์เห็นพระพักตร์พระองค์ ขอทรงทำให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยในชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น