ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

น่าแปลกใช่ไหมครับที่หลายๆ ครั้ง พระเจ้าทรงใช้ความยากลำบากในชีวิตของเรา เพื่อให้บรรลุพระประสงค์ของพระองค์ในเรา คุณลองนึกถึงเวลาที่ลำบากที่โยเซฟและมารีย์ต้องเผชิญในการที่จะต้องเดินทางข้ามประเทศสิครับ แต่พระเจ้าทำให้กลายเป็นช่วงเวลาที่ทูตสวรรค์ร้องเพลงและซาตานได้พบคู่แข่งของมัน

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับเบื้องหลังของประวัติศาสตร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ข้าพระองค์ได้อยู่ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ พระองค์ได้ให้พระหัตถ์ของพระองค์ช่วยในการไถ่บาปของข้าพระองค์และพระองค์ก็มีสง่าราศี ขอให้ข้าพระองค์มีความเชื่อที่จะผ่านในช่วงเวลาที่ยากลำบาก และให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะใช้ความยากลำบากเหล่านั้นทำให้เกิดผลดีในข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น