ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อิสราเอลต้องการกษัตริย์ เรื่องนี้ทำให้ซามูเอลเสียใจและทำให้พระเจ้าโกรธมากที่คนอิสราเอลขาดความเชื่อ อย่างไรก็ตาม ซามูเอลเตือนพวกเขาว่า เมื่อพวกเขาสะดุดหรือล้มลง พวกเขาต้องไม่ทิ้งพระเจ้า แต่ให้พวกเขารับใช้พระเจ้าอย่างสุดหัวใจ

Thoughts on Today's Verse...

Israel wanted a King. This crushed Samuel's heart and angered God with the people's lack of faith. Samuel, however, reminds them that while they have stumbled and fallen, they must not abandon the LORD himself. Instead, their political concerns must give way to their total allegiance to God and their willingness to serve him fully.

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์สำหรับความบาป การมีวิสัยทัศน์สั้น และความโง่เชลาที่ข้าพระองค์มี ข้าพระองค์อยากรับใช้พระองค์อย่างสุดหัวใจ ด้วยใจที่รับการชำระโดยการให้อภัยและอำนาจแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Forgive me, dear Father, for the sinfulness, short-sightedness, and silliness that I have, at times, shown. I want to serve you with an undivided heart, cleansed by your forgiveness and the transforming power of your Holy Spirit. Thank you! In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ซามูเอล 12:20

ความคิดเห็น