ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อิสราเอลต้องการกษัตริย์ เรื่องนี้ทำให้ซามูเอลเสียใจและทำให้พระเจ้าโกรธมากที่คนอิสราเอลขาดความเชื่อ อย่างไรก็ตาม ซามูเอลเตือนพวกเขาว่า เมื่อพวกเขาสะดุดหรือล้มลง พวกเขาต้องไม่ทิ้งพระเจ้า แต่ให้พวกเขารับใช้พระเจ้าอย่างสุดหัวใจ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์สำหรับความบาป การมีวิสัยทัศน์สั้น และความโง่เชลาที่ข้าพระองค์มี ข้าพระองค์อยากรับใช้พระองค์อย่างสุดหัวใจ ด้วยใจที่รับการชำระโดยการให้อภัยและอำนาจแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น