ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อิสราเอลต้องการกษัตริย์ เรื่องนี้ทำให้ซามูเอลเสียใจและทำให้พระเจ้าโกรธมากที่คนอิสราเอลขาดความเชื่อ อย่างไรก็ตาม ซามูเอลเตือนพวกเขาว่า เมื่อพวกเขาสะดุดหรือล้มลง พวกเขาต้องไม่ทิ้งพระยาห์เวห์ แต่ให้พวกเขาจงรักภักดีและยินดีที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างสุดหัวใจ มีวีดีโอของคุณฟิวแวร์ ที่เปิดดูได้ข้างล่างนี้

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า สำหรับความบาป การคิดอะไรสั้นๆ และความโง่เขลาที่ข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าอยากรับใช้พระองค์อย่างสุดหัวใจ ได้รับการชำระจากการให้อภัยและได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอบคุณพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น