ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ร้องเรียกชื่อขององค์พระผู้เป็นเจ้า ประกาศว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ฟื้นขึ้นจากตายของคุณ เข้ามีส่วนในพิธึจุ่มน้ำเหมือนอย่างที่ครั้งแรกที่คริสเตียนทุกคนต้องได้ทำ ขอให้พระเจ้าให้คุณกับคนที่บริสุทธิ์ของพระองค์ ให้รู้ว่าพระเยซูจะช่วยคุณจากความเสื่อมทรามที่ทำลายโลกของเรา คุณเห็นไหมครับว่า พระเจ้าส่งพระเยซูที่จะมาช่วย มาจ่ายค่าไถ่ มาฟื้นฟูและอวยพรเรา ให้เรามีส่วนในความยินดีแห่งความรอด ไม่ต้องรอแล้วนะครับ! วันนี้เป็นวันแห่งความรอด! ให้เรามีส่วนในความรอดกันนะครับ ให้เราชื่นชมยินดี ส่งต่อความรอดไปให้ผู้อื่น พระคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์ของเราได้มา และนำ​​ความรอดของพระองค์มาถึงทุกคน

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับการส่งพระเยซูมาตายเพื่อความผิดบาปของข้าพระองค์ ขอบคุณสำหรับการส่งพระเยซูเข้าไปในหัวใจของข้าพระองค์ เพื่อปลอบประโลมและเพื่อเสริมสร้างข้าพระองค์ และเพื่อทำงานในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณมากที่สุด สำหรับความรอดของข้าพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น