ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในช่วงสองสามวันต่อจากนี้ไป ให้เรามาร่วมเดินทางไปกับโยเซฟและมารีย์ตอนที่พวกเขาได้พบกับพระคุณอันอัศจรรย์ของพระเจ้า ข้อท่องวันนี้บอกให้เรารู้ว่า พวกเขากำลังออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธเพื่อล่องใต้ไปยังเมืองเบธเลเฮม ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของกษัตริย์ดาวิด โยเซฟกับมารีย์เป็น "คู่หมั้น"กัน หรือ ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะแต่งงานกัน แต่ยังไม่ได้แต่ง มารีย์กำลังตั้งท้องอยู่ และพวกเขากำลังจะไปจดทะเบียนสำมะโนครัวตามคำสั่งของรัฐบาลโรมัน เบื้องหลังของเรื่องราวที่ดูเหมือนธรรมดาๆนี้ มีทั้งเรื่องชู้สาวกับเรื่องอื้อฉาว เรื่องคำสัญญากับการรักษาสัญญา เรื่องความซื่อสัตย์ที่แสดงออกในท่ามกลางปัญหาต่างๆ เรื่องวิถีชีวิตคนในสมัยก่อนที่มีการจดทะเบียนสำมะโนครัวกัน จากเรื่องราวการเดินทางครั้งนี้ มีหลายรสชาติให้ชิม คือมีทั้ง เรื่องอื้อฉาว คำสัญญา ความซื่อสัตย์ และประวัติศาสตร์ปะปนกันไป พระเยซูเข้ามาในโลกมารับสภาพเหมือนกับพวกเราทุกอย่าง คือ มีทั้งความหวังและความฝันแต่ก็ถูกทำลายไปด้วยเรื่องอื้อฉาวและความผิดหวัง พระองค์จะมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ เรารู้ก่อนที่พระองค์จะมาเกิดเสียอีก ทำให้เรารักและชื่นชมพระองค์มากขึ้น พระเจ้าได้เลือกที่จะเข้ามาในโลกเพื่อมาเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวดึกดำบรรพ์ที่แตะต้องไม่ได้จากนอกโลก พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่เราสามารถเข้าถึงและติดตามได้ พระเยซูองค์นี้เป็นหนึ่งเดียวกับพวกเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าที่รักและบริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งพระเยซู ขอบคุณที่พระองค์ยอมเข้ามาในโลกที่ยุ่งเหยิงของเรา ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง การเย้ยหยัน และความขัดเคืองกัน ขอบคุณที่ไม่ได้ทำตัวห่างเหินหรือละเลยความทุกข์ยากของเรา ขอบคุณสำหรับพระเยซู อธิษฐานในนามพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น