ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนเลี้ยงแกะและสง่าราศีของพระเจ้าอยู่ในประโยคเดียวกัน คนเลี้ยงแกะมีความสุขกับมรดกที่ยิ่งใหญ่ในอิสราเอลกับอับราฮัม โมเสส และดาวิด ซึ่งเป็นคนเลี้ยงแกะที่โดดเด่น และในหนังสือสดุดีบทที่ 23 พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี แต่ในเวลานี้ ประวัติศาสตร์ของอิสราเอล พวกเขาไม่ได้รับการยกย่อง พวกเขามีกลิ่นเหมือนแกะ พวกเขาอยู่กับแกะ พวกเขาไม่ค่อยบริสุทธิ์และทำผิดศีลธรรม ดังนั้น เมื่อพระเจ้าทรงเลือกที่จะประกาศการเกิดของพระเยซูกับคนเลี้ยงแกะพร้อมกับทูตสวรรค์ของพระองค์ เพื่อให้พวกเขาเข้าใจชัดเจน: พระเจ้ารักทุกคน ทุกคนเข้าถึงพระเจ้าได้ และพระเจ้าต้องการทุกคน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและบริสุทธิ์ ข้าพระองค์สารภาพกับพระองค์ว่าบางครั้งรูปลักษณ์ภายนอก และชื่อเสียงของคนก็มีผลต่อการที่ผมปฏิบัติต่อคนอื่น แต่ในวันนี้ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยากให้ทุกคนรู้จักพระคุณของพระองค์ในพระเยซู ขอให้ข้าพระองค์มีหัวใจที่จะรักทุกคน และมีความปรารถนาที่จะแบ่งปันพระคุณของพระองค์กับพวกเขา อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น