ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในช่วงเทศกาลวันหยุด และการที่หลายคนต่างก็รีบหาของขวัญกัน จนลืมไปว่าชีวิตสำคัญมากกว่าสิ่งต่างๆ ที่เราคิดว่ามันจำเป็น ถ้าเราไม่มองไปที่พระเจ้า งานของพระองค์และพระประสงค์ในชีวิตของเรา แล้วเราจะมีอะไร ชีวิตเราก็แทบจะไม่มีอะไรเลยและสิ่งที่มีก็ไม่อยู่ถาวร ในเทศกาบวันหยุดนี้ ผมขออธิษฐานให้คุณ และตัวผมเองด้วย ที่เราจะระลึกอยู่เสมอว่าอะไรสำคัญที่สุด มีค่าที่สุดและอยู่ยาวนานที่สุด

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ มีค่าสูงสุด และมีสง่าราศี พระองค์ทรงอยู่ใกล้ๆ และเป็นห่วงจิตใจของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงรู้จักและรักข้าพระองค์ด้วยความรักที่ไม่เคยหมดสิ้น ขอทรงประทานสติปัญญาให้ข้าพระองค์มองมากกว่าสิ่งที่ไม่ถาวรยั่งยืนในชีวิต และแสวงหาพระองค์และการที่พระองค์อยู่ด้วยเป็นนิจ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น