ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิต! ชีวิตที่แท้จริง ชีวิตที่เป็นนิรันดร์กับพระองค์! นั่นเป็นเหตุผลที่พระองค์ส่งพระเยซูมาเพื่อเราจะได้มีชีวิต นั่นคือเหตุผลที่พระเยซูยอมละจากพระเจ้าและมาในโลก นั่นคือเหตุผลที่พระเยซูทนทุกข์บนกางเขนและความอัปยศอดสู นั่นเป็นเหตุผลที่พระเยซูทรงฟื้นจากความตาย พระเจ้ารักเราด้วยความรักที่ไม่มีวันสูญสิ้นในพระเยซู! มีของขวัญคริสต์มาสอื่นใดมาเทียบได้หรือครับ? "มาเถิด ให้เรามารักและบูชาพระองค์นะครับ!"

คำอธิษฐาน

พระบิดา ของประทานทุกอย่างที่พระองค์ ไม่มีสิ่งใดเทียบกับพระเยซู พระองค์ควรค่าแก่การสรรเสริญ เพราะ พระองค์เป็นพระเจ้า พระองค์ควรค่าแก่พระเกียรติ เพราะทุกสิ่งที่พระองค์ได้กระทำ พระองค์ควรค่าแก่การสรรเสริญ เพราะการกระทำอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ เหนือสิ่งอื่นใด พระองค์ควรค่าที่จะได้จิตใจ จิตวิญญาณ ความคิด และกำลังของข้าพระองค์ เพราะความรักที่พระองค์สำแดงในองค์พระเยซู ขอบพระคุณสำหรับของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด! อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น