ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ปฏิกิริยาของคนเลี้ยงแกะที่มีต่อ ทารกเยซู เป็นสิ่งที่เราจะเป็นเมื่อเราเห็นพระเยซูกลับมา: เราจะนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่เราเห็น และได้ยิน และรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญากับเรา เพราะพระเจ้ารักษาสัญญาของพระองค์ในการมาครั้งแรกของพระเยซู เราสามารถมั่นใจได้ว่าพระองค์จะทำเช่นเดียวกันอีกเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สอง

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้สัตย์ซื่อและมีฤทธานุภาพ ขอบพระคุณที่ให้เราไว้วางใจในพระองค์ได้ และทรงเป็นความขริง ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ในสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ พูด และคิด ในเวลาที่เครียดแต่ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมของปีเช่นนี้ ขออย่าให้ข้าพระองค์สูญเสียความเชื่อในการเสด็จกลับมาของพระเยซู และขอให้ความเชื่อของข้าพระองค์ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น