ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคำของพระเจ้าไม่ได้จะอยู่แค่ในหนังสือ คำทำนายหรือหนังสือม้วน สรรเสริญพระเจ้า! ข้อความนี้ พระคำนี้กลายมาเป็นเนื้อหนัง เลือดและกระดูก! สรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่! ข้อความนี้ พระคำนี้ ไม่ได้อยู่ห่างไกลเลยหรือและยากที่จะเข้าถึงเลย สรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล! พระองค์มาถึงเราโดยกลายเป็นมนุษย์ และนำความรัก ความหวัง การไถ่ ความเมตตาความรอด, ความสุข ...มาให้เรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์สรรเสริญและยกย่องพระนามของพระองค์เหนือนามอื่นใด ความรักของพระองค์มีค่ามากกว่าปริมาณทั้งหมดของมหาสมุทร ความเมตตาของพระองค์ยาวไกลกว้างใหญ่กว่าจักรวาล พระคุณของพระองค์มีมากเหลือคณานับ ความรอดของพระองค์ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะเปรียบเทียบได้ ขอบพระคุณที่อวยพรข้าพระองค์ในสิ่งเหล่านี้ในพระเยซู ผู้ที่มาและอยู่ในโลกของข้าพระองค์เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถสร้างบ้านของข้าพระองค์ในแผ่นดินของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น