ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูคือของขวัญที่พระเจ้าให้กับเรา แต่ก็พ่วงมาด้วยความรับผิดชอบอันใหญ่หลวง คือเราต้องเชื่อฟัง ติดตาม และให้เกียรติกับพระองค์ ขนาดผู้ส่งข่าวหรือผู้พูดแทนพระองค์หรือกษัตริย์ที่ด้อยกว่าพระเยซูมากนัก พระเจ้ายังสั่งให้คนของพระองค์ในสมัยนั้นเชื่อฟังเลย แล้วนับประสาอะไรกับสมัยนี้ที่พระเจ้ายอมปล่อยให้สวรรค์ว่างเปล่าจากสง่าราศีของพระเยซูเพื่อให้มาส่องสว่างในโลกนี้แทนเพื่อเรา พระองค์จะไม่ยิ่งคาดหวังการเชื่อฟังจากพวกเราหรือ

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา ที่ส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดมา ได้โปรดเถิด พระยาห์เวห์ ขออย่าให้ข้าพเจ้าทำเล่นๆกับของขวัญนี้คือพระเยซูเลย โปรดเสริมกำลังและให้สติปัญญากับข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้เชื่อฟังอย่างสัตย์ซื่อและรับใช้พระเยซูอย่างเต็มที่ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น