ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่สามารถรับใช้ หรือรัก หรือให้ในแบบที่พระเยซูทำได้ พระองค์ปรารถนาที่จะเทพระคุณและความมั่งมีจากสวรรค์ให้แก่เรา ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์อยากให้เกียรติแก่เรา เมื่อชีวิตของเราในโลกนี้หมดไป พระเจ้าพระบิดา องค์เจ้าชีวิตแห่งจักรวาล จะให้เกียรติผู้ที่รับใช้พระบุตรของพระองค์และผู้ที่อวยพระพรให้คนอื่นในพระนามพระเยซู ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับ นี่เป็นเพียงตัวอย่างพระคุณที่เหลือเชื่อของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้ทำตามพระทัยขององค์พระเยซู และรับใช้ผู้อื่นในพระยามของพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์รู้ว่าไม่คู่ควรที่จะได้รับพระคุณของพระองค์ แต่ข้าพระองค์อยากรับใช้คนอื่นในพระนามของพระเยซู และช่วยพวกเขาให้แสวงหาพระคุณพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น