ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ของขวัญจากพระเจ้าที่ให้สิเมโอนมีค่าและมีความหมายมาก แต่สิเมโอนเป็นเพียงการรวมของทุกประเทศ ทุกเชื้อชาติ และวัฒนธรรมที่กำลังมองหาความรอดแห่งพระเจ้า ลูกามักจะเตือนเราครั้งแล้วครั้งเล่าว่าความรอดแห่งพระเจ้ามีไว้สำหรับทุกคน! จะมีอะไรมากกว่านี้อีกหรือครับ แสงของพระเจ้าส่องสว่างแล้ว ขอให้เราต้อนรับแสงสว่างนั้นและแบ่งปันกับคนอื่นๆ

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าของทุกประเทศ ข้าพระองค์ไม่เพียงแต่อธิษฐานขอให้เกิดสันติภาพในโลกของเราเท่านั้น แต่ข้าพระองค์อธิษฐานให้ความรู้เกี่ยวกับพระเยซูจะแพร่กระจายไปยังทุกประเทศในปีที่จะมาถึงนี้ ขอทรงทำให้ข้าพระองค์มีความความรู้สึกตระหนักถึงคนรอบข้างได้ไว รู้ว่าคนไหนที่ต้องการพระคุณของพระองค์และขอให้ข้าพระองค์กล้าหาญและมีคำพูดที่เหมาะสมที่จะพูด ขอทรงฟื้นฟูให้ข้าพระองค์มีใจเมตตากับคนที่มีการกระจายข่าวดีของพระองค์ทั่วโลก ขอทรงหยุดการทำงานของซาตานที่ทำให้ประเทศอยู่ในความมืดและอยู่ห่างจากพระคุณของพระองค์ ขอทรงให้อาณาจักรของพระองค์มีชัยชนะผ่านการเติบโตของพระคำพระองค์ทั่วโลก อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น