ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณเป็นส่วนไหนของร่างกายพระคริสต์นี้ คุณทำหน้าที่อะไร จุดประสงค์ของคุณคืออะไร คุณเป็นพระพรให้คนอื่นในร่างกายของพระคริสต์อย่างไร ใครในร่างกายนี้รับใช้คนอื่นอย่างเต็มที่ และกำลังต้องการกำลังใจและคำชม ใครที่ถูกละเลย ทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวและต้องการให้คุณแสดงความรักแก่เขาหรือเธอคนนั้น

Thoughts on Today's Verse...

What part of the Body are you? What's your function, your purpose? How are you blessing others in the Body of Christ? Who is someone in the Body who does a great deal of service to others who needs your encouragement and praise? Who is someone who feels neglected and lonely who needs your love to be shown to him or her?

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีค่า ที่ยอดเยี่ยมขององค์เจ้าชีวิต ขอทรงช่วยพี่น้องที่คริสตจักรแต่ละคน ที่จะหาของประทานในการรับใช้ และใช้ของประทานนั้นในทางที่จะสัมผัสผู้อื่นด้วยพระคุณของพระองค์ และถวายเกียรติแด่พระองค์​ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Father, thank you for making me a part of something so precious, so awesome, as the bodily presence of the Lord. Please help each person in our church family to find his or her gifts of service and to use those gifts in ways that touch others with your grace and that bring you glory. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 12:27

ความคิดเห็น