ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณเป็นส่วนไหนของร่างกายพระคริสต์นี้ คุณทำหน้าที่อะไร จุดประสงค์ของคุณคืออะไร คุณเป็นพระพรให้คนอื่นในร่างกายของพระคริสต์อย่างไร ใครในร่างกายนี้รับใช้คนอื่นอย่างเต็มที่ และกำลังต้องการกำลังใจและคำชม ใครที่ถูกละเลย ทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวและต้องการให้คุณแสดงความรักแก่เขาหรือเธอคนนั้น

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีค่า ที่ยอดเยี่ยมขององค์เจ้าชีวิต ขอทรงช่วยพี่น้องที่คริสตจักรแต่ละคน ที่จะหาของประทานในการรับใช้ และใช้ของประทานนั้นในทางที่จะสัมผัสผู้อื่นด้วยพระคุณของพระองค์ และถวายเกียรติแด่พระองค์​ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น