ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณสามารถจินตนาการได้ไหมว่าคนเลี้ยงแกะกลับไปเลี้ยงแกะของพวกเขาหลังจากคืนนั้น ที่พวกเขาได้เห็นพระสิริของพระเจ้า พวกเขาได้เห็นเหล่าทูตสวรรค์ พวกเขาได้เห็นกษัตริย์ของคนทั้งปวงตอนแรกเกิด กษัตริย์ที่เป็นสัญญาว่าพระเจ้าจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดของโลกมา และเป็นที่น่าอัศจรรย์มากขึ้น เพราะทุกอย่างก็เป็นไปตามที่พวกเขาได้รับการบอกเล่ามา และที่น่าตื่นตาตื่นใจพอๆกับการประกาศของทูตสวรรค์ก็คือ พวกเขาได้รับการเติมเต็มอย่างมีสง่าราศี นอกจากทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว นั่นเป็นช่วงเวลาการเกิดของพระเยซู พระองค์เป็นคำตอบที่แน่นอนที่สุด สำหรับสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้า และทรงเป็นความเชื่อมั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้ารักษาสัญญาของพระองค์ ไม่น่าเชื่อนะครับ ที่พระเจ้าทรงเลือกคนเลี้ยงแกะ ที่เราไม่รู้จักชื่อ และไม่สำคัญกับคนที่อยู่รอบข้างพวกเขา ให้มาเป็นพยานและผู้เข้าร่วมในเรื่องราวแห่งความรอดที่มีสง่าราศีของพระเจ้า นี่เป็นวิธีการของพระบิดาของเรา ที่เตือนเราว่าไม่ว่าเราจะเป็นใคร พระเยซูเสด็จมาหาเราเพราะเรามีความสำคัญกับพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ ข้าพระองค์ทำได้เพียงแค่จินตนาการว่ามันเป็นอย่างไรในตอนที่คนเลี้ยงแกะได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าพระเยซูมีความหมายต่อข้าพระองค์มากเพียงใด ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่ทรงรักข้าพระองค์ และเข้าถึงหัวใจของข้าพระองค์ด้วยพระคุณของพระองค์ ขอทรงชำระข้าพระองค์และทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ชอบธรรม ผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ เมื่อข้าพระองค์พยายามที่จะใช้ชีวิตของข้าพระองค์ในการขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อข้าพระองค์ ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเมตตา อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น