ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเป็นข้อความที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้า พระองค์ไม่เพียงแต่ประกาศความรักความเมตตาและพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น แต่พระองค์ยังแสดงให้เห็นอีกด้วย มีแต่พระเยซูเท่านั้นที่สามารถทำให้เราเห็นพระเจ้าอย่างเต็มที่ เพราะพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา ใช่แล้ว เมื่อเรา "เห็น" งานของพระเยซูในหนังสือแห่งข่าวดีทั้งสี่เล่ม เราก็ได้เห็นพระเจ้าด้วย ถ้าเราอยากรู้ว่าพระเจ้ารู้สึกยังไงกับเรา ก็แค่ดูพระเยซูทำกับคนอื่นอย่างไร ถ้าเราอยากรู้ว่าพระเจ้าจะทำยังไงกับเรา เราก็แค่ดูว่าพระเยซูพระเยซูอวยพรคนอื่นยังไง พระเยซูเป็นหน้าต่างไปสู่หัวใจของพระบิดา ดังนั้น ใกล้จะสิ้นปีแล้ว ในช่วงวันคริสต์มาสอันเฉิดฉายนี้ ทำไมเราไม่บอกกับตัวเองว่า ปีใหม่นี้เราจะตั้งใจที่จะรู้จักกับพระเยซูให้มากขึ้น ด้วยการอ่านหนังสือแห่งข่าวประเสริฐทั้งสี่เล่ม (มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น ) ถ้าเราทำอย่างนี้ เราก็จะรู้จักพระเจ้าดียิ่งขึ้น

คำอธิษฐาน

ขอบคุณ พระบิดา ที่ได้เปิดหน้าต่างไปสู่ใจของพระองค์กับข้าพเจ้า ผ่านทางชีวิตและการทำงานของพระเยซู โปรดอวยพรข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าพยายามจะรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น ผ่านทางความรู้ ความเข้าใจ และการติดตามพระเยซูด้วยใจร้อนรน อธิษฐานในนามของพระบุตร พระเยซูคริสต์เจ้า องค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น