ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ได้เพียงแค่อวยพรเรา พระองค์สร้างเรา! พระองค์ทำให้เราแข็งแกร่ง! พระองค์ทำให้เราเติบโตเป็นสาวกที่มั่นคงและแท้จริง พระองค์ทำอย่างนี้ในหลายๆ ทาง ทางหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผ่านคำพูดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจ และแบ่งปันแก่เราผ่านสาวกของพระเยซูในยุคแรก ในช่วงที่ปีเก่ากำลังจะหมดไปและปีใหม่กำลังจะมานี้ ขอให้เรามุ่งมั่นที่จะใช้เวลาในแต่ละวันอ่านพระคัมภีร์ ขออย่าให้ละทิ้งเครื่องมือที่มีพลังและเป็นทรัพยากรที่ดีเยี่ยมสำหรับการใช้ชีวิตนี้ ให้กลายเป็นหนังสือโต๊ะประจำกาแฟหรือเครื่องรางนำโชคที่เราพกไปโบสถ์แค่นั้นเลยนะครับ

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณของพระองค์ที่ระบายลมหายใจข้อความของพระองค์ผ่านตัวแทนมนุษย์ ขอบพระคุณสำหรับตัวแทนเหล่านั้น ที่แบ่งปันข้อความของพระวิญญาณกับเราในพระคัมภีร์ขอบพระคุณสำหรับการแปลพระคัมภีร์ที่มีอยู่กับเราในวันนี้ ขอบพระคุณสำหรับเสรีภาพที่จะมีพระคัมภีร์ไว้ในบ้าน ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ไม่ให้ละทิ้งพระพรที่ยอดเยี่ยมแห่งพระคำ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น