ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในช่วงสิ้นปี ดีจังเลยนะครับ ที่เราได้รับคำเชิญให้พักพิงในพระเยซู ดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มต้นปีใหม่ ให้เราหยุดและวางความหวังของเรา อนาคตของเรา ความฝันของเรา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระของเรา ลงที่เท้าของพระเยซู และพระองค์จะให้เราพักผ่อน

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงสอนข้าพระองค์ที่จะเรียนรู้ที่จะพักพิงในพระคุณและการจัดเตรียมของพระองค์มากขึ้น และกังวลน้อยลง ข้าพระองค์ต้องการที่จะมอบภาระของข้าพระองค์ที่พระเยซู และให้พระองค์สอนทางของพระองค์และการเข้าพักพิงในพระองค์ บางครั้งข้าพระองค์เหนื่อยและท้อถอย ข้าพระองค์คิดว่าไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ พระบิดาที่รัก ขอให้ข้าพระองค์ได้พักในพระเยซู อธิษฐานในพระนามบริสุทธิ์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น