ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระองค์จะกลับมา! คนส่วนมากก็ระลึกถึงการที่พระเยซูเสด็จมาในโลกครั้งแรก ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เราต้องเตือนพวกเขาว่าการมาครั้งที่สองของพระองค์จะยิ่งใหญ่กว่าเสียอีก เราต้องเตรียมพร้อม — มีชีวิตที่ทุ่มเทเพื่อสง่าราศีของพระองค์ และมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความหวังที่พระองค์จะเสด็จมา

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ข้าพระองค์รู้ว่าพระเยซูจะกลับมาอีก ขอให้ข้าพระองค์เป็นคนที่สัตย์ซื่อและมีความหวังเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา ขอบพระคุณสำหรับการส่งพระเยซูมาครั้งแรกเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกของข้าพระองค์ และเอาความผิดบาปของข้าพระองค์ไป ขอบพระคุณมากยิ่งไปกว่านั้น สำหรับการเสด็จกลับมาครั้งต่อไปของพระเยซู ที่จะมาพาข้าพระองค์ไปอยู่ในโลกของพระองค์ และมีส่วนร่วมในชัยชนะเหนือความบาปของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น