ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณมีเป้าหมายและแผนการสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงอย่างไรครับ? คุณมีความฝันและเป้าหมายที่น่ายกย่องไหมครับ? ผมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับ แต่ก็ขอเชิญร่วมกับผมในการที่จะมองอย่างจริงจังว่าทำไมกำหนดเป้าหมายนั้นและมีแผนการนั้น คริสต์มาสกำลังใกล้เข้ามา เป็นฤดูกาลแห่งการให้ ให้แน่ใจว่าแผนการของเราสำหรับอนาคตไม่ได้เป็นแผนการที่เห็นแก่ตัว หรืออยู่บนพื้นฐานของความอิจฉาริษยา ตัณหา หรือความโลภ แต่ขอตั้งใจของเราไปถึงที่สูง เพื่อพระสิริของพระเจ้า และเพื่อที่จะทำสิ่งที่ดีเป็นพระพรให้กับผู้อื่น มิฉะนั้นความพยายามของเราที่จะไปถึงสิ่งที่ดีที่สุดจะจบลงด้วยความวุ่นวาย ความเสียใจ และการทำลาย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ขอทรงโปรดอยู่กับข้าพระองค์ ในการที่ข้าพระองค์พยายามที่จะกำหนดเป้าหมายสำหรับปีที่จะมาถึง ข้าพระองค์ต้องการที่จะทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพื่อพระสิริของพระองค์ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ที่จะทำให้ความต้องการของพระองค์บรรลุวัตถุประสงค์ในโลกที่ข้าพระองค์อยู่ และในกลุ่มของคนที่พระองค์ได้ส่งมาให้ข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น