ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เหลือเชื่อไหม ที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้า และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ (1 ยอห์ 3:1-3) เราเป็นลูกของพระเจ้า พระบิดาของเราสร้างจักรวาลที่มีดาวนับพันล้านดวง พระบิดาของเราระบายสีสรรของดวงอาทิตย์ที่ตกในทุกๆ เย็น และขับไล่ความมืดไปในทุกๆเช้า พระบิดาของเราไม่เพียงแต่รักเรา แต่ยังอ้างว่าเราเป็นของพระองค์ ตลอดจนจะนำเรากลับบ้านอันเป็นนิรันดร์ของพระองค์อีกด้วย ทำไมหรือ เพราะเราได้ยินเรื่องราวของพระองค์เกี่ยวกับพระเยซูไง และรับพระคุณของพระองค์ที่ให้เราผ่านทางพระบุตรของพระองค์ มันช่างเหลือเชื่อ เต็มไปด้วยสง่าราศีและเปี่ยมล้นด้วยพระคุณจริงๆ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่อับบา พระบิดา ขอบคุณที่ยอมรับข้าพเจ้าเป็นลูกผ่านทางพระเยซู ผู้ที่ข้าพเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น