ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โลกนี้เต็มไปด้วยปัญหา ใช่ครับ เราสามารถอยู่เหนือปัญหาได้สักระยะหนึ่ง เราสามารถหาวิธีการที่จะไม่สนใจ หรือพยายามมองปัญหาเป็นอย่างอื่น แต่ในท้ายที่สุดปัญหาก็ยังวกกลับมาหาเราแต่ในท่ามกลางปัญหา เราสามารถเตือนตัวเองว่าชัยชนะของเรามั่นคง พระเยซูชนะแล้ว! เราจะมีส่วนร่วมในคชัยชนะของพระองค์ เผื่อว่าคุณยังไม่รู้นะครับว่า ผลสุดท้ายถูกกำหนดไว้แล้ว และคริสเตียน "มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่" ผ่านทางพระเยซู และชัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะนิรันดร์!

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ชัยชนะแก่ข้าพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยอนาคตด้วยความคาดหวังเพราะข้าพระองค์รู้ว่าแต่ละวัน ข้าพระองค์ใกล้ชิดกับพระองค์และอนาคตที่เต็มไปด้วยสง่าราศี ที่พระองค์ได้วางไว้เพื่อบรรดาลูกๆ ของพระองค์ จนกว่าจะถึงตอนนั้น ข้าพระองค์ อธิษฐานที่ข้าพระองค์จะมุ่งมั่นมองไปที่ชัยชนะ และรอคอยที่วันนั้นจะมาถึง! อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น