ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ในช่วงไม่กี่วัน ไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีข้างหน้า พระเจ้าก็ทรงอยู่ที่นั่นแล้ว! พระองค์ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของสถานที่และเวลา พระองค์สร้างความจริงด้วยคำพูดที่มีฤทธานุภาพของพระองค์ แม้บางคนอาจจะสั่นด้วยความกลัว เพราะความไม่รู้ แต่คริสเตียนสามารถสบายใจได้เพราะรู้ว่าพระบิดาอยู่ทุกที่กับเรา พระองค์อยู่ที่นั่นอยู่แล้ว พระองค์ทำงานในการช่วยเหลือและให้ความรอดแก่เรา แม้กระทั่งตอนนี้พระองค์กำลังบอกสิ่งใหม่สำหรับเรา — สิ่งที่เกี่ยวกับอนาคตของเราที่เราไม่สามารถมองเห็น ดังนั้น เมื่อเราเดินทางไปสู่อนาคตที่ไม่มองไม่เห็นของเรา ขอให้เราแน่ใจว่าเราเดินทางไปกับผู้ที่รู้อนาคตแล้ว

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ พระบิดา! พระองค์รู้ว่าชีวิตและโลกของข้าพระองค์อยู่ที่ไหน แม้จะมีความวุ่นวายมากมาย การเปลี่ยนแปลงของแต่ละปี และกาลเวลาที่ผ่านไป ข้าพระองค์มีสติและมีความมั่นใจเชื่อว่าอนาคตของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ไม่มีที่อื่นใด ที่ข้าพระองค์อยากจะอยู่! ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ ด้วยความเชื่อมั่นและขับไล่ความวิตกกังวลจากหัวใจของข้าพระองค์ เมื่อพระองค์เปิดเผยแผนงานในอนาคตที่มีให้ข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น