ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อีกหนึ่งปีกำลังจะหมดไป และคุณก็กำลังมองจุดเริ่มต้นของปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ขอให้จำไว้ก่อนที่ตั้งเป้าหมายสำหรับปีใหม่และอาจจะไม่ได้ทำตาม ก่อนที่อีกปีนี้จะหมดไป ให้เราบอกกับองค์เจ้าชีวิตในใจของเราว่า "แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า จะรับใช้พระยาห์เวห์” (โยชูวา 24:15) ให้สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่มาเป็นอันดับแรก

คำอธิษฐาน

ข้าพระองค์ขออธิษฐานในโอกาสที่ปีนี้กำลังจะผ่านไปและปีใหม่กำลังจะเริ่มต้น ขอให้พระองค์ช่วยให้ข้าพระองค์มุ่งมั่นมองไปที่พระเยซู และจิตใจของข้าพระองค์ตั้งใจทำตามพระทัยของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น