ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อีกหนึ่งปีกำลังจะหมดไป และปีใหม่กำลังจะเริ่มขึ้น ขอให้จำเอาไว้ว่า ก่อนที่จะตั้งเป้าสำหรับปีใหม่ และก่อนที่ปีนี้จะสิ้นสุดลง เราควรจะประกาศในใจต่อพระผู้ช่วยให้รอด ว่า"ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัว จะรับใช้พระยาห์เวห์” (โยชูวา 24:15) ให้สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในชีวิต ปีใหม่นี้ขอเป็นปีแห่งการอธิษฐาน ขอเน้นอธิษฐานในสามหัวข้อนี้ คือ หนึ่ง เชิดชูพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด สอง การเยียวยารักษาโลกที่แตกสลายของเรานี้ สาม การเป็นหนึ่งเดียวในความรักและคำอธิษฐาน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ปีนี้กำลังจะผ่านพ้นไปและปีใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้พระองค์ช่วยให้ตาข้าพเจ้าจดจ้องอยู่ที่พระเยซู และจิตใจของข้าพเจ้ามุ่งมั่นที่จะทำตามใจพระองค์ด้วยเถิด ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น