มีนาคม 2557 คลัง

31 03 2557 - อิสยาห์ 53:5-6

เขาถูกแทงก็เพราะความผิดต่างๆที่เราทำไป เขาฟกช้ำก็เพราะความชั่วต่างๆที่พวกเราทำ การตีสอนที่ทำให้เราหายดีก็ตกอยู่บนเขา พวกเราได้รับการรักษาเพราะบาดแผลทั้งหลายของเขา พวกเราทุกคนได้หลงหายไปเหมือนแกะ พวกเราแต่ละคนต่างหลงไปคนละทิศละทาง แต่พระยาห์เวห์ปล่อยให้ความผิดของพวกเราทุกคนโจมตีเขา

30 03 2557 - อิสยาห์ 53:3-4

ผู้คนต่างพากันดูถูกและไม่คบด้วย เขาเป็นผู้ชายที่เจอกับความเจ็บปวดมากมายและคุ้นเคยกับความทุกข์ทรมาน และเป็นเหมือนคนหนึ่งที่คนทนดูไม่ได้ เขาเป็นที่ดูถูกและเราไม่ได้เห็นว่าเขาสำคัญอะไรเลย เขาได้แบกรับความทุกข์ทรมานของพวกเราอย่างแน่นอน เขาหอบหิ้วความเจ็บปวดของพวกเรา แต่เรามองว่าพระเจ้าลงโทษเขา โบยตีเขา และทำให้เขาเจ็บปวด

29 03 2557 - 2 โครินธ์ 5:21

พระเจ้าทำให้พระคริสต์ผู้ที่ไม่มีบาปกลายเป็นคนบาปเพื่อเราj เพื่อว่าในพระคริสต์นั้น ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าkจะได้เห็นเด่นชัดในตัวเรา

28 03 2557 - 1 ทิโมธี 2:5-6

เพราะมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น และมีคนกลางเพียงคนเดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้เป็นมนุษย์ พระองค์ได้สละชีวิตของพระองค์เองเพื่อไถ่ทุกคนให้เป็นอิสระจากการเป็นทาส เรื่องนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความต้องการของพระเจ้าที่จะช่วยทุกคนให้รอดในเวลาที่เหมาะสม

27 03 2557 - เพลงสดุดี 62:7

พระเจ้าช่วยข้าพเจ้าให้รอดและให้เกียรติกับข้าพเจ้า พระเจ้าเป็นหินกำบังอันแข็งแกร่งและเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า

26 03 2557 - ฟิลิปปี 1:29

ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะพระเจ้าไม่ได้ให้คุณมีสิทธิ์แค่มาเชื่อในพระคริสต์เท่านั้น แต่ให้มาทนทุกข์เพื่อพระองค์ด้วย

25 03 2557 - 1 ยอห์น 1:9

แต่ถ้าเรายอมสารภาพความบาปของเรา พระเจ้าผู้รักษาคำสัญญาและทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ จะยกโทษบาปให้กับเรา และจะล้างเราให้สะอาดจากความผิดทุกอย่างด้วย

24 03 2557 - โรม 6:23

เพราะค่าจ้างที่ความบาปจ่ายให้กับเราคือความตาย แต่ของขวัญที่พระเจ้าให้กับเรานั้นคือชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าตลอดไป ในพระเยซูคริสตเจ้าของเรา

23 03 2557 - ยากอบ 1:12

สำหรับคนที่ทนต่อการทดลองและการล่อลวงต่างๆ ได้ ก็ถือว่ามีเกียรติจริงๆ เพราะเมื่อเขาผ่านการทดลองนี้ไปได้ เขาจะได้รับรางวัลแห่งชีวิตแท้ เป็นรางวัลที่พระเจ้าได้สัญญาว่าจะให้กับคนที่รักพระองค์

22 03 2557 - เอเฟซัส 6:10-11

สุดท้ายนี้ ขอให้พวกคุณเข้มแข็งในองค์เจ้าชีวิต และในฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ สวมชุดเกราะที่พระเจ้ามอบให้อย่างเต็มยศ แล้วพวกคุณจะสามารถยืนขึ้นต่อสู้แผนการของมารร้าย

21 03 2557 - เยเรมีย์ 17:7-8

สิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับคนที่ไว้วางใจในพระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์เป็นความเชื่อมั่นของเขา เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ และมันก็แผ่รากของมันออกไปถึงริมน้ำ มันไม่กลัวความร้อนเมื่อหน้าแล้งมา ต้นของมันมีใบเขียวชอุ่มปกคลุมเอาไว้ ในปีที่แล้งจัดมันก็ไม่กลัว และมันก็ออกผลอย่างสม่ำเสมอไม่ขาด”

20 03 2557 - 1 เปโตร 2:2-3

แต่ให้คุณเป็นเหมือนเด็กทารกแรกเกิดที่หิวกระหายน้ำนมบริสุทธิ์ซึ่งคือถ้อยคำของพระเจ้า เพื่อคุณจะได้เติบโตขึ้น แล้วได้รับความรอด เพราะตอนนี้คุณก็ได้ลิ้มรสแล้วว่าองค์เจ้าชีวิตนั้นดีขนาดไหน

19 03 2557 - กาลาเทีย 5:22-23

แต่ผลของพระวิญญาณคือ ความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความมีน้ำใจ ความดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง สิ่งเหล่านี้ไม่ขัดแย้งกับกฎข้อไหน

18 03 2557 - โรม 15:13

ขอให้พระเจ้าผู้เป็นแหล่งของความหวัง ช่วยเติมให้คุณเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไปด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุข ตามความไว้วางใจที่คุณมีในพระองค์ เพื่อคุณจะได้มีความหวังอย่างเหลือล้น ด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

17 03 2557 - เพลงสดุดี 23:1-3

พระยาห์เวห์เลี้ยงดูข้าพเจ้าเหมือนเลี้ยงแกะ ดังนั้น ข้าพเจ้าไม่ขาดอะไรเลย พระองค์นำข้าพเจ้าไปนอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวขจี พระองค์นำข้าพเจ้าไปยังลำธารที่สงบเงียบ พระองค์ทำให้ข้าพเจ้ากลับมีเรี่ยวแรงเหมือนเดิม พระองค์นำข้าพเจ้าเดินไปบนหนทางที่ถูกต้องทั้งหลาย เพื่อรักษาชื่อเสียงที่ดีของพระองค์

16 03 2557 - โคโลสี 3:12

ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคนที่พระเจ้าได้เลือก เป็นคนของพระเจ้า และเป็นคนที่พระองค์รัก ก็ให้สวมใส่ความเห็นอกเห็นใจ ความมีน้ำใจ ความถ่อมตน ความสุภาพอ่อนโยน และความอดทน

15 03 2557 - กิจการ 4:10-12

ก็ให้พวกท่านทั้งหมดและประชาชนชาวอิสราเอลทุกคนรู้เอาไว้เถอะว่า สิ่งนั้นเกิดจากฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ คนที่พวกท่านได้ตรึงที่กางเขน และเป็นคนที่พระเจ้าทำให้ฟื้นขึ้นจากความตาย พระเยซูคนนี้แหละที่ทำให้ชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่าน หายเป็นปกติ พระเยซูเป็น ‘หินที่พวกคุณคนก่อสร้างเห็นว่าไร้ค่า แต่กลับกลายมาเป็นหินก้อนที่สำคัญที่สุด’ นอกจากพระเยซูแล้ว ไม่มีใครที่จะให้ความรอดกับเราได้ ไม่มีชื่ออื่นภายใต้ฟ้านี้ ที่จะทำให้มนุษย์รอดได้”

14 03 2557 - 2 เปโตร 1:5-8

ด้วยเหตุนี้ คุณจะต้องพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะใช้ความเชื่อสร้างความดี ใช้ความดีสร้างความรู้ ใช้ความรู้เพื่อบังคับตน ใช้การบังคับตนสร้างความอดทน ใช้ความอดทนสร้างชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้า ใช้ชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าสร้างความผูกพันฉันพี่น้อง ใช้ความผูกพันฉันพี่น้องสร้างความรัก เพราะถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัว มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คุณจะได้ไม่เป็นคนที่เฉยเมยหรือไร้ประโยชน์ในฐานะคนที่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้า

13 03 2557 - โรม 8:28

เรารู้ว่า พระเจ้าทำให้ทุกอย่างเกิดผลดีสำหรับคนที่รักพระองค์ พวกเขาเป็นคนที่พระเจ้าเรียกตามแผนงานของพระองค์

12 03 2557 - 2 เปโตร 1:4

และด้วยเกียรติและฤทธิ์เดชนี้แหละ พระเจ้าให้พวกสัญญาอันยิ่งใหญ่ต่างๆ ที่มีค่ากับเราแล้ว พระองค์ให้สิ่งเหล่านี้เพื่อคุณจะได้หลุดพ้นจากความเสื่อมทรามที่อยู่ในโลกนี้ เนื่องจากกิเลสตัณหาของคน และจะได้รับสภาพที่เหมือนพระเจ้า

11 03 2557 - เฉลยธรรมบัญญัติ 7:9

ดังนั้น ให้รู้ไว้ว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียว เป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ที่รักษาคำสัญญา พระองค์รักคนเหล่านั้นที่รักพระองค์ และเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระองค์ พระองค์จะรักพวกเขาไปอีกเป็นพันๆ รุ่น

10 03 2557 - 1 เปโตร 3:15

แต่ให้ใจของคุณนับถือพระคริสต์เป็นองค์เจ้าชีวิต และให้พร้อมที่จะอธิบายกับทุกคนที่มาถามว่า ความหวังที่คุณมีนี้เป็นอย่างไร แต่ให้ตอบเขาอย่างสุภาพและเคารพนบนอบ

9 03 2557 - 2 ทิโมธี 1:9

พระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยกู้เรา และเรียกเราให้มาเป็นคนของพระองค์โดยเฉพาะ ไม่ใช่เพราะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราทำไป แต่เป็นไปตามแผนงานของพระองค์เอง และความเมตตากรุณาของพระองค์ ที่พระองค์ให้กับเราผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ ก่อนที่จะมีโลกนี้เสียอีก

8 03 2557 - 2 โครินธ์ 1:3-4

สรรเสริญพระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา พระบิดาผู้เต็มไปด้วยความเมตตากรุณา พระเจ้าผู้ที่ปลอบโยนเราในทุกเรื่อง เมื่อเรามีความทุกข์ พระองค์ปลอบโยนเรา เพื่อว่าเมื่อคนอื่นมีความทุกข์ เราจะได้ปลอบโยนเขา เหมือนกับที่พระเจ้าทำกับเรา

7 03 2557 - เพลงสดุดี 139:23-24

ข้าแต่พระเจ้า โปรดสำรวจข้าพเจ้า โปรดรู้ถึงจิตใจของข้าพเจ้า โปรดทดสอบ โปรดรู้ถึงสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าเป็นห่วง ดูสิว่า ข้าพเจ้าเดินผิดทางหรือเปล่า โปรดนำข้าพเจ้าไปบนหนทางอันเก่าแก่นั้นที่ถูกต้องมาตลอด

6 03 2557 - อิสยาห์ 25:1

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์เป็นพระเจ้าของผม ผมจะยกย่องพระองค์และสรรเสริญพระนามของพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทำสิ่งต่างๆน่าทึ่ง พระองค์ได้วางแแผนพวกมันมานานแล้วและพวกมันก็เกิดขึ้นจริงตามนั้น

5 03 2557 - เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7

คำสั่งเหล่านี้ที่เราได้สั่งท่านในวันนี้ ให้จดจำไว้ในใจเสมอ ท่องให้กับลูกๆฟัง และพูดถึงคำสั่งเหล่านี้ไม่ว่าจะนั่งอยู่ในบ้านหรือเดินอยู่บนท้องถนน หรือนอนหรือลุกขึ้น

4 03 2557 - โยชูวา 1:9

อย่าลืมว่าเราได้สั่งเจ้าให้เข้มแข็งและกล้าหาญไว้ อย่าได้หวาดกลัวหรือท้อถอย เพราะเรา ยาห์เวห์ พระเจ้าของเจ้า จะอยู่กับเจ้าในทุกที่ที่เจ้าไป”

3 03 2557 - อิสยาห์ 55:8-9

พระยาห์เวห์พูดว่า “ความคิดต่างๆของเราไม่เหมือนกับความคิดต่างๆของเจ้า และทางทั้งหลายของเจ้าก็ไม่เหมือนกับทางทั้งหลายของเรา ท้องฟ้าอยู่สูงกว่าพื้นดินขนาดไหน ทางทั้งหลายของเราก็อยู่สูงกว่าทางทั้งหลายของเจ้าขนาดนั้น และความคิดต่างๆของเราก็อยู่สูงกว่าความคิดต่างๆของเจ้าขนาดนั้นด้วย

2 03 2557 - โยบ 23:10-11

แต่พระองค์รู้ดีว่าข้าไปตามเส้นทางไหน เมื่อพระองค์ทดสอบข้า ก็จะเห็นว่าข้าเป็นเหมือนทองคำบริสุทธิ์ เท้าของข้าได้เดินตามรอยเท้าของพระองค์ไป ข้าได้ยึดมั่นในเส้นทางของพระองค์นั้น ข้าไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางเลย

1 03 2557 - เพลงสดุดี 73:25-26

ในฟ้าสวรรค์ ข้าพเจ้าไม่มีใครเลยนอกจากพระองค์ ในโลกนี้ มีแต่พระองค์เท่านั้นที่ข้าพเจ้าอยากได้ กายใจของข้าพเจ้าอาจอ่อนแอลง แต่พระเจ้าคือหินกำบังแห่งจิตใจของข้าพเจ้า และเป็นมรดกของข้าพเจ้าตลอดไป