ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรเป็นสิ่งที่เติมเต็มและค้ำจุนเราไว้ได้จริงๆ วิธีที่ดีที่สุดที่จะตอบคำถามนี้คือตั้งคำถามใหม่ คือ เรายังเหลืออะไรติดตัวเราไปบ้าง ตอนที่ร่างกายของเราตายไปนอนอยู่ในหลุมฝังศพ ก็เหลือแต่สายสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าและคนของพระองค์ที่อยู่เหนือความตายนั้น ถ้าพระองค์เป็นอมตะคือไม่ตาย แล้วทำไมเราถึงเอาพระองค์ไปแลกกับสิ่งที่ไม่ยั่งยืนล่ะครับ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาเวห์ผู้ยิ่งใหญ่ พละกำลังแห่งอิสราเอล ผู้รักษาคำมั่นสัญญาและทำให้คำพยากรณ์ทั้งสิ้นเกิดขึ้นจริง พระองค์เป็นความหวัง เป็นกำลังและอนาคตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้ดูแลจักรวาลรู้จักชื่อของข้าพเจ้า ฟังเสียงของข้าพเจ้า และสนใจใยดีต่อข้าพเจ้า ขอบคุณที่เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคตของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น