ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สุดยอด! เป็นข้อความที่ดีจริงๆ พระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลในชีวิต พระองค์ไม่อยากให้เราแค่มีความรู้แต่ในหัว แต่อยากให้เราลงมือในชีวิตอย่างดีและเกิดผลด้วย แต่สำหรับผม ผมต้องพยายามอีกมากที่จะมีคุณสมบัติเหล่านี้ เปโตรบอกว่า "เพื่อนๆครับ พระเจ้าอยากให้เราลงมือทำและเกิดผลในชีวิต" ผมพร้อมแล้ว! มาลงมือทำกันเลย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าจะพยายามเติบโตในพระคุณของพระองค์ โปรดอวยพรในความพยายามนี้ของข้าพเจ้าด้วย โปรดถือว่ามันเป็นการแสดงออกถึงความซาบซึ้งใจที่มีต่อพระองค์ เพราะพระองค์รักข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้าไม่น่ารักเลย และยังช่วยไถ่ข้าพเจ้าตอนหลงหายด้วย ข้าพเจ้าอยากที่จะเกิดผลในชีวิตที่อยู่ในพระเยซูนี้ เพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น