ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่เข้าใจว่าพระเยซูทนแบกรับบาปนั้นได้อย่างไร มีทั้งความบาปของผม บาปของคุณ และบาปของพวกเราทุกคน พระองค์ยอมให้วางความบาปลงบนพระองค์ เพื่อเราจะได้ไม่ต้องแบกรับผลของมันทั้งสิ้น แต่ในการสละชีพอันน่าสยดสยองของพระองค์นั้น เราพบว่า เราได้รับการเยียวยารักษาแล้ว หายจากเชื้อโรคร้าย หายจากจิตวิญญาที่เจ็บป่วยเพราะบาป พระองค์ถูกแทง ถูกทุบตี ​​และถูกลงโทษเพราะบาปทั้งหลายของเรา พระองค์ยอมทนทุกข์ เพื่อจะได้ทิ้งสันติสุขที่จะเปลี่ยนแปลงเราและให้เราได้อยู่ในที่ๆสุขสบาย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าแห่งสันติสุข ขอจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความอัศจรรย์ในพระคุณของพระองค์ โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าลืมว่าความรักที่พระองค์มีให้กับข้าพเจ้านั้นต้องแลกมาด้วยอะไร โปรดกระตุ้นเตือนข้าพเจ้าอย่าได้ลืมพระคุณที่ได้ไถ่ข้าพเจ้าจากบาปอยู่เสมอ ขอบคุณพระองค์จริงๆ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change