اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما همه " دوباره كارى" يا فرصتهاى دوباره را دوست داريم. خدا كارى بهتر از اين انجام ميدهد! او بما اجازه ميدهد دوباره تازه شويم. با يدك كشيدن عنوان" خداى چيزهاى نو"، او ميتواند ما را نو سازد. او ماوراى بخشش گناهان و پاك شدن از آنها، ما را بوسيله عيسى عادل ميگرداند. بياييد از فرصت سال نو بعنوان نقطه آغازين استفاده كرده و براى خدا در تازگى و طراوت زندگى كنيم و زنده باشيم!

Thoughts on Today's Verse...

We all like "do-overs" or second chances. God does much better than that! He allows us to become new again. Being the "God of new things" he can even make us new. Beyond forgiveness, beyond cleansing, he makes us holy through Jesus. Let's use the opportunity of a New Year as a springboard for living a life fresh and new and alive for God!

دعای من

اى خداوند، براي سال نو و آغازى نوين تو را سپاس ميگويم. لطفن مرا حكمت و قوت بده تا تو را با تمام وجود و با امانت در اين سال جديد خدمت كنم. دعاى من اين است كه كار تو در زندگيم به انجام رسد، درحاليكه من خويشتن، برنامه ها و آينده ام را بتو ميسپارم. بوسيله عيسى، شفيع و خداوند خويش دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

O LORD, thank you for a New Year and a fresh start. Please give me wisdom and strength to serve you with integrity and faithfulness in this coming year. I pray that your work be done in my life as I offer myself, my plans, and my future to you. I pray this through Jesus my intercessor and Lord. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم قرنتيان ١٧:٥

نظرات