اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما همه " دوباره كارى" يا فرصتهاى دوباره را دوست داريم. خدا كارى بهتر از اين انجام ميدهد! او بما اجازه ميدهد دوباره تازه شويم. با يدك كشيدن عنوان" خداى چيزهاى نو"، او ميتواند ما را نو سازد. او ماوراى بخشش گناهان و پاك شدن از آنها، ما را بوسيله عيسى عادل ميگرداند. بياييد از فرصت سال نو بعنوان نقطه آغازين استفاده كرده و براى خدا در تازگى و طراوت زندگى كنيم و زنده باشيم!

دعای من

اى خداوند، براي سال نو و آغازى نوين تو را سپاس ميگويم. لطفن مرا حكمت و قوت بده تا تو را با تمام وجود و با امانت در اين سال جديد خدمت كنم. دعاى من اين است كه كار تو در زندگيم به انجام رسد، درحاليكه من خويشتن، برنامه ها و آينده ام را بتو ميسپارم. بوسيله عيسى، شفيع و خداوند خويش دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change