ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราทุกคนชอบขอ "ลองใหม่" หรือ ขอ "โอกาสอีกครั้ง" พระเจ้าให้เรามากกว่านั้นอีก คือพระองค์ทำให้เราเป็นคนใหม่เลย พระองค์เป็น "พระเจ้าของสิ่งใหม่ๆ" พระองค์สามารถทำให้เราเป็นคนใหม่ได้ นอกจากพระองค์จะให้อภัย และชำระล้างเราแล้ว พระองค์ยังทำให้เราบริสุทธิ์ผ่านทางพระเยซูอีกด้วย มาฉวยโอกาสของวันปีใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ที่สดใส และมีชีวิตเพื่อพระเจ้ากันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอบคุณสำหรับปีใหม่และการเริ่มต้นชีวิตใหม่ โปรดให้สติปัญญาและความเข้มแข็งกับข้าพเจ้า ในการรับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์สุจริตในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้การงานของพระองค์สำเร็จในชีวิตของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าอุทิศตัวเอง แผนงานต่างๆ และอนาคตของข้าพเจ้าไว้กับพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู ผู้อุปถัมภ์และองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change