ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราทุกคนชอบ การเริ่มใหม่ หรือโอกาสครั้งที่สอง พระเจ้าทำมากกว่านั้นอีกนะครับ พระองค์ทำให้เราเป็นคนใหม่อีกครั้ง การเป็น "พระเจ้าแห่งสิ่งใหม่" พระองค์สามารถทำให้เราเป็นคนใหม่ได้ นอกเหนือจากการให้อภัย การชำระให้บริสุทธิ์ พระองค์ทำให้เราบริสุทธิ์ผ่านทางพระเยซู ลองใช้โอกาสของปีใหม่เป็นการเริ่มต้นสำหรับการใช้ชีวิตใหม่ ที่สดใส และมีชีวิตเพื่อพระเจ้านะครับ

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ขอบคุณสำหรับปีใหม่และการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ขอทรงให้สติปัญญาและความเข้มแข็งแก่ข้าพระองค์ ในการรับใช้พระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ในปีที่จะมาถึงนี้ ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้งานของพระองค์จะสำเร็จในชีวิตของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ถวายตน แผนงานต่างๆ ของข้าพระองค์ และอนาคตของข้าพระองค์ให้กับพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู องค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น